Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is een nauwkeurige bezigheid. Bovendien wordt deze vaak als complex ervaren doordat u te maken krijgt met sociale verzekeringen, cao’s, pensioen, salarisstroken en jaaropgaven. Omdat het belangrijk is dat de salarissen correct berekend worden en tijdig betaald, besteden veel ondernemingen de salarisadministratie uit aan deskundigen. Indien ik uw salarissen verwerk, krijgt u toegang tot een digitaal dossier. De werknemer ontvangt digitaal zijn loonstrookje, en de werkgever heeft inzicht in de salariskosten. Uiteraard verzorg ik indien van toepassing ook de pensioenaangifte.